Knud Tågholts Fond

Knud Tågholts fond blev stiftet efter forlagsboghandler Knud Tågholts død i 1982, af hans hustru Ebba Tågholt (død i 2006), der efter sin mands død har drevet Forlaget Aros videre indtil september 1998, hvor forlaget er blevet overtaget af Unitas. Indtil april 2003 havde fonden det alternative navn Aros-fonden.

Fondens kapital er på 300 000 kroner, og renterne heraf uddeles hvert år.

Fondens formål:

Fondens formål er at støtte udgivelser af bøger og anden forlagsvirksomhed, fortrinsvis med kirkeligt indhold, samt at støtte institutioner, som arbejder på et kirkeligt grundlag fortrinsvis i Århus Stift.

Fonden giver ikke studiestøtte eller støtte til studierejser.

Fondens bestyrelse:

Advokat Peter Gabrielsen (formand), Bøgevej 4, Rosenvænget, 8260 Viby  J

Civilingeniør Jesper Andreas Tågholt (kasserer), Bagsværd

Datalog Birgitte Tågholt, Bagsværd

Fondens midler er desværre uddelt så der tages ikke mere imod ansøgninger.

Fondens uddelinger:

2013:

Bonhoeffer: Oversættelse af Gemeinsames Leben                         10.000

Richardt Riis’ bog om Kaj Munk                                                     10.000

Jubilæumsbog i anledning af Christianskirken i Berlins 100 års jubilæum

                                                                                                      10.000

Registrering af Danmissions mange fotos fra Indien i en

offentlig tilgængelig database:                                                     10.000

Agnete Odgaard-Jensens bog ”At vinde over modgang”               5.000

”En gudstjeneste – mange perspektiver” Redigeret af Kirsten

Helbo Johansen og Jette Marie Bendixen Rønkildes                       5.000

2012:

Ydre Mission: Symaskiner til syskolen i Arusha Tanzania             10.000

Aarhus Bach-Selskab:                                                                    5.000

KK44 Festival                                                                                 5.000

Fryser til Den Blå Oase                                                                  5.000

IKON: støtte til udgivelse af Antologi – historie, analyse og perspektivering af arbejdet

med religionsdialog i Danmark                                                     10.000

2011:

Danske Sømands- og Udlandskirker, kirken i Vancouver:             20.000

Ydre Mission: Symaskiner til syskolen i Arusha Tanzania             10.000

Kjelsølejren: Støtte til udvidelse                                                    10.000

Dr. theol. Knud Ottosen til en melodikonkurrence og udgivelse af hymnen,

der ligger til grund for Johannes Evangeliets prolog                     5.000

 

Forlaget Alfa til Jeanne Dalsgaards udgivelse om Natkirken         5.000

2010:

Biskop Arendts 80-årsskrift                                                          20.000

 

Brevveksling. Løgstrup og Hal Koch                                              20.000

 

Sct Mikkel-publikation                                                                  20.000

 

Rembrandt som Bibelfortolker                                                      10.000

 

2009:

Danske Sømands- og Udlandskirker til missionen i Kina: 9860

Ordfe v/Christine Urfe Bendt til børnebogsprojektet ”Brilleaber og Hjulemænd”: 6000

Danmarks Kirkelige Mediecenter bibelformidlingsprojekt med Sigurd Barrett: 10000

Sognepræst Hanne Davidsen, Kirkespil: 15000

Aarhus Bach-Selskab: 5000

Indre Missions Tværkulturelle arbejde i Århus: 7000

2008:

Kirkeligt Lydbibliotek: udlån og udgivelsen af lydbøger for blinde og svagsynede: 5000

Kirkens Integrations Tjeneste: Projekt Folkekirken og Migrantmenighederne 5000

(Tilsagn) Bog om Lisbjerg Kirke: 2000

2007:

Ingen uddeling.

2006:

Elisabeth Gjerluff Nielsens børnebog med genfortællinger af centrale historier i Det Gamle Testamente: 12500 kr

2005:

Bog om Bordesholm-Alteret i Slesvig Domkirke af Doris Ottesen(udgivet 2004): 10000 kr.

”Ugen, som forandrede Verden – en lille bog om påsken” af Erik Ågård: 7500 kr.

Støtte til Det Økimeniske Centerss seminar: ”Ordet på spil – et seminar om formidling”: 5000 kr.

Folderen ”Hjælp, jeg skal døbes” af provst Steen Skovsgaard: 5000 kr.

Renovering af Kirkens Korshærs Helligsø-lejren: 5000 kr.

Bogen ”Natkirken” ved Iben Munksgaard Davids, Christina Mertz Funderup og Signe Malene Berg på Religionspædagogisk Forlag: 5000 kr.

2004:

Prædikesamling af Erik Ågård (udgivet 2003): 5000 kr.

Danmarks Kirkelige Mediecenter til video/dvd-program for minikonfirmander: 10000 kr.

Sølund Musikfestival – Danmarks Festligste Festival: 5000 kr.

Trykning af Karsten Hermansens Ph.D-afhandling: ”Kirken, Kongen og Enevælden – en undersøgelse af det danske bispeembede 1660-1747”:  5000 kr.

Prædikensamling af Margrethe Auken: 5000 kr.

Foreningen for Kristendoms- og Kulturugen i Silkeborg Kommune til Børnemusicalen: Kerubernes Port: 5000 kr

Jubilæumsbog for Herning og Gjellerup Valgmenighed: 3000 kr.

2003:

Århus Stift til undervisningsvideo om Folkekirken med henblik på undervisning af indvandrere og flygtninge: 12000 kr.

Aarhus Bach-Selskab: koncertprojekter: 5000 kr.

Instytut Polsko-Skandynawski til udgivelse af bog om Pastor Edvard Ortved: 5000 kr.

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke: 2000 kr.

 

2002:

"Åben Himmel" v/Sognepræst Hanne Davidsen, Mårslet til projekt om kirkespil: "Kristendom i et Multireligiøst Samfund": 5000 kr.

Oluf Bohn til bogen "Kristendom, Missions Kultur, Tendenser i katolsk missionsteologi": 5000 kr.

Dorte Christensen til bogen "Inderst Inde", en personlig beretning om følelser, epilepsi og handicap: 5000 kr.

Annika Hoydal til en CD med børnesange: 5000 kr.

 

2001:  

Erik Ågårds bog ”Den kristne tro - en lille bog om trosbekendelse”: 10000 kr.

Elith Olesens bog ”Jeg levede mit liv i lyset” om Christian Ulrik Hansen”: 5000 kr.

 

2000:  

Den Danske Johanniterorden: til et humanitært projekt i Somalia: 5000 kr.

FDF Landsforbund: Støtte til opførelse af ny hovedbygning på Fritidscenter Sletten: 5000 kr.

Pastor Niels Johansen, Skovlunde: Produktionsstøtte til digtsamlingen "Hjerte i fremkalder": 5000 kr.

1999:

Brødremenigheden Christiansfeld: Hjælp til udgivelse af ny salmebog, 5000 kr.

Havredal gamle skole: Støtte til udvikling af Bo-, Virke- & VæreCenter Havredal gl. Skole, 5000 kr.

Annika Hoydal: Støtte til CD'en "William i Sang og Toner", med tekster af William Heinesen anledning af dennes 100 års dag, 5000 kr.

Foreningen 1. A 1939, Samsøgades Skole Århus: Støtte til bogen "SYV klassekammerater", om skolegang under 2. verdenskrig, 5000 kr.  

1998:

Den Danske Johanniterorden til forundersøgelser for et humanitært projekt i Somalia: 10.000 kr.

Caspar Koch, Hasle: til produktion af Markusevangeliet som dramatiseret fortælling: 10.000 kr.

Åben Himmel-foreningen til Kirkespillets fornyelse v/Sognepræst Hanne Davidsen til støtte til teaterforestillingen "Tåbernes Testamente" af Ann Sofie Oxenvad: 10.000 kr.

Kirkens Korshærs nattjeneste i Århus: 10.000 kr.

Første version: 16. juni 1998
Sidst ændret: 15. juli 2014

_